BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 05 > 31
Kategoria: Informacje ważne

Składy Obwodowych Komisji Wyborczych

Dodano: 2010-05-31 09:16:09Wygasa: 2010-06-01

Wójt Gminy Kozy Zarządzeniem nr 35/10 z dnia 31 maja 2010 r. powołał obwodowe komisje wyborcze dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

Zarządzenie Nr 35 /10
Wójta Gminy Kozy
z dnia 31 maja 2010 r
.

w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej wyznaczonych na dzień 20 czerwca 2010 r.

 

Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późń. zm.) w związku z art. 16 ust. 1 ustawy z dnia 27 września 1990 r. o wyborze Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej (tekst jedn. Dz. U. z 2000 r. Nr 47, poz. 544 z późń. zm.)

zarządzam, co następuje:

§ 1

Powołuję pięć obwodowych komisji wyborczych w składzie jak w załączniku do zarządzenia.

§ 2

Wykonanie zarządzenia powierza się kierownikowi Referatu Organizacyjnego i Spraw Społecznych.

§ 3

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega ogłoszeniu na tablicy informacyjnej w Urzędzie Gminy Kozy.

Wójt Gminy Kozy

Edward Kućka

 

SKŁADY OSOBOWE OBWODOWYCH KOMISJI WYBORCZYCH W KOZACH


Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Kozach

1. Zofia Kasperek-Medoń Kozy - Przewodnicząca Komisji
2. Małgorzata Nycz Kozy - Członek Komisji
3. Grzegorz Olma Kozy - Zastępca Przewodniczacego Komisji
4. Dominik Pawiński Kozy - Członek Komisji
5. Jan Pezda Kozy - Członek Komisji
6. Katarzyna Tetłak Kozy - Członek Komisji
7. Marta Tylza-Janosz Czaniec - Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 2 w Kozach

1. Bogusława Chłopczyk Kozy - Członek Komisji
2. Anna Kielaszek Kozy - Członek Komisji
3. Mariusz Król Kozy - Zastępca Przewodniczącego Komisji
4. Edyta Kućka Kozy - Członek Komisji
5. Krzysztof Matlak Kozy - Członek Komisji
6. Justyna Olek Kozy - Członek Komisji
7. Sebastian Skrudlik Kozy - Przewodniczący Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 3 w Kozach

1. Patrycja Górka Kozy - Członek Komisji
2. Marcin Lasek Kozy - Przewodniczący Komisji
3. Mateusz Łatanik Kozy - Członek Komisji
4. Łukasz Malarz Kozy - Członek Komisji
5. Dawid Pacyga Kozy - Członek Komisji
6. Edyta Rokosa Kozy - Zastępca Przewodniczącego Komisji
7. Anna Typek Kozy - Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 4 w Kozach

1. Karolina Bednarz Kozy - Członek Komisji
2. Stanisław Fabia Kozy - Członek Komisji
3. Andrzej Konior Kozy - Przewodniczący Komisji
4. Jolanta Młynarczyk Kozy - Zastępca Przewodniczącego Komisji
5. Helena Olma Kozy - Członek Komisji
6. Marcin Panek Kozy - Członek Komisji
7. Szymon Sporysz Kozy - Członek Komisji

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 5 w Kozach

1. Aleksandra Kućka Kozy - Członek Komisji
2. Małgorzata Lasek Kozy - Przewodniczący Komisji
3. Izabela Nowy Kozy - Członek Komisji
4. Barbara Nycz Kozy - Członek Komisji
5. Ewa Pilszak Kozy - Zastępca Przewodniczącego Komisji
6. Anna Prochownik Kozy - Członek Komisji
7. Natalia Rus Kozy - Człoenk Komisji


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 05 > 31

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u