BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 05 > 21
Kategoria: Informacje ważne

Wójt Gminy Kozy odwołał alarm przeciwpowodziowy

Dodano: 2010-05-21 15:15:44Wygasa: 2010-05-26

Wójt Gminy Kozy Zarządzeniem nr 33/2010 z dnia 21 maja br. odwołał alarm przeciwpowodziowy i ogłosił pogotowie przeciwpowodziowe na terenie Gminy Kozy ...

ZARZĄDZENIE NR 32/2010

WÓJTA GMINY KOZY

z dnia 21 maja 2010 r.

w sprawie: odwołania alarmu przeciwpowodziowego oraz ogłoszenia pogotowia przeciwpowodziowego


Na podstawie art. 31 ust. 31 a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z póżn. zm. ), mając na uwadze opadnięcie wody w rzekach poniżęj stanu ostrzegawczego, ustąpienia miejscowego zagrożenia oraz zarządzenia nr 6/2010 Wojewody Śląskiego w sprawie odwołania alarmu

zarządzam, co następuje

§ 1


Odwołuję z dniem 21 maja br. od godziny 12.00 ogłoszony w dniu 17 maja 2010 r. alarm przeciwpowodziowy na terenie gminy Kozy.

§ 2

Zobowiązuję Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego do odwołania podjętych, przewidzianych prawem czynności organizacyjnych i technicznych mających na celu zminimalizowanie powstałego zagrożenia dla życia i zdrowia ludności, inwentarza, dobytku itp.

§ 3

Zobowiązuję inspektora ds. obronnych Urzędu Gminy Kozy do niezwłocznego powiadomienia właściwych służb o treści niniejszego zarządzenia.

§ 4

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

                                                                                  Wójt Gminy Kozy

                                                                                       Edward Kućka

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 05 > 21

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u