BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 04 > 06
Kategoria: Informacje ważne

Stan zdrowia mieszkańców powiatu i planowane działania w zakresie zdrowia - 2010-2015

Dodano: 2010-04-06 14:12:33Wygasa: 2010-05-01

W wyniku poszukiwań najkorzystniejszych rozwiązań w zakresie realizacji ustawowych zadań własnych powiatu dotyczących ochrony i promocji zdrowia opracowany został projekt Programu Zdrowotnego Powiatu Bielskiego na lata 2010-2015.

   Dokument zawiera informacje dotyczące sytuacji demograficznej i zdrowotnej mieszkańców powiatu bielskiego, określa strategiczne cele zdrowotne dla powiatu oraz proponuje niezbędne działania do realizacji. Obecnie projekt Programu przedstawiony został do konsultacji instytucjom i środowiskom mogącym podjąć współpracę w realizacji wynikających z niego działań. Poniżej przedstawiamy najważniejsze dane dotyczące charakterystyki powiatu bielskiego oraz Gminy Kozy pod względem problemów zdrowotnych mieszkańców oraz zadania i działania proponowane do realizacji strategicznego celu programu, jakim jest „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczności powiatu bielskiego".

   Według danych Urzędu Statystycznego w Katowicach liczba kobiet jest wyższa od liczby mężczyzn (w roku 2008 liczba kobiet - 79 187, mężczyzn - 74 800). Przyrost naturalny w powiecie bielskim w latach 2007 -2008 wzrósł z 1,8 (2007 r.) do 2,7 (2008 r). Dla Gminy Kozy przyrost wynosił w roku 2008 - 2,9. Gmina Kozy charakteryzowała się również wysokim wspołczynnikiem ruchu wędrówkowego. W roku 2088 współczynnik napływu na 1000 osób wyniósł 17,4 natomiast odpływu 6,2. Saldo wyniosło 11,1, co znacznie przekracza wielkość dla całego powiatu bielskiego (6,5). Najczęstszymi przyczynami zgonów mieszkańców powiatu bielskiego w roku 2008 (podobnie jak w latach 2006-2007) były choroby układu krążenia oraz nowotwory.

Główne przyczyny zgonów mieszkańców powiatu bielskiego, województwa śląskiego oraz dla Polski są takie same. Analizując temat zgonów trzeba wskazać na zjawisko nadumieralności mężczyzn trwające od wielu lat w Polsce, to znaczy znacznie większej ilości zgonów mężczyzn w kategoriach wiekowych od 0 do 59 lat w porównaniu do zgonów kobiet.

 

Chorobowość - częstotliwość występowania chorób w danej zbiorowości.
Dane o stanie zdrowia mieszkańców powiatu bielskiego będących pod opieką lekarza podstawowej opieki zdrowotnej /rodzinnego/ w powiecie bielskim w latach 200-2008 (współczynnik na 10 000 osób).

Dzieci i młodzież w wieku 0-18 lat.
W roku 2088 najczęściej rozpoznawane schorzenia to zniekształcenia kręgosłupa i alergie.

Dla osób powyżej 19 roku życia najczęściej rozpoznanymi w tym okresie czasu schorzeniami były choroby układu krążenia ( w tym głownie choroba nadciśnieniowa, niedokrwienna choroba serca, choroby naczyń mózgowych i choroba reumatyczna).

    W okresie 2006-2008 wzrosła liczba osób hospitalizowanych (z 25 795 - 2006 do 29 959 - 2008). Odnośnie chorób zakaźnych w roku 2008 zarejestrowano 1945 zachorowań na choroby zakaźne, w tym 61% stanowiły zachorowania o charakterze wirusowym, głównie grypa i choroby wieku dziecięcego: ospa, odra, różyczka i inne. Najczęstszą w województwie śląskim przyczyną zgonów z powodu chorób zakaźnych (61% wszystkich zgonów spowodowanych chorobami zakaźnymi w 2008 r.) było zakażenie prątkiem gruźlicy. W roku 2088 w powiecie bielskim zarejestrowano 27 nowych zachorowań na gruźlicę.Niepełnosprawność.
Łączna liczba osób posiadających orzeczenie o niezdolności do pracy w 2008 r. wynosiła 10 155 tj około 6,6% liczby mieszkańców powiatów. W Gminie Kozy całkowitą niezdolność do pracy i samodzielnej egzystencji posiadało 81 kobiet i 40 mężczyzn. Całkowitą niezdolność do pracy - 160 kobiet i 183 mężczyzn, natomiast częściową niezdolność do pracy miało 197 kobiet i 258 mężczyzn.

Program Zdrowotny Powiatu Bielskiego na lata 2010-2015 zakłada realizację celu strategicznego jakim, jest: „Poprawa zdrowia i związanej z nim jakości życia społeczności powiatu bielskiego". Program zakłada szczegółowe cele, Są to:
1. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu chorób układu krążenia
2. Zmniejszenie zachorowalności i przedwczesnej umieralności z powodu nowotworów złośliwych
3. Zmniejszenie częstości urazów powstałych w wyniku wypadków i ograniczenie ich skutków.
4. Zapobieganie zaburzeniom psychicznym.
5. Zapobieganie najczęstszym problemom zdrowotnym u dzieci i młodzieży w tym otyłości i zaburzeniom odrzywaiania.

Źródło: projekt Prograu Zdrowotnego Powiatu Bielskiego na lata 2010-2015.


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2010 > 04 > 06

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u