BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 11 > 19
Kategoria: Projekty z UE

Relacja z konferencji pt. Rola Lokalnych Grup Działania oraz Grup Rybackich

Dodano: 2009-11-19 14:55:42Wygasa: 2009-12-31

We środę 18 listopada 2009 r. w Domu Kultury w Kozach odbyła się konferencja pt. „Rola Lokalnych Grup Działania oraz Grup Rybackich w rozwoju obszarów wiejskich".

    Konferencja ta była jednym z kilku spotkań zorganizowanych w ramach III Tragów Funduszy Europejskich Województwa Śląskiego w dniach 16-18 listopada 2009 r. Poza Kozami spotkania odbyły się w Katowicach, Gliwicach, Koszęcinie oraz Istebnej.
Celem konferencji było upowszechnienie wiedzy o możliwościach realizacji programów unijnych w zakresie projektów ogłaszanych przez Lokalne Grupy Działania oraz Lokalne Grupy Rybackie województwa śląskiego. W tym miejscu należy przypomnieć, że Gmina Kozy należy do grupy założycieli Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Bielska".

    Zebrani mogli wysłuchać kilku wystąpień dotyczących działania Lokalnych Grup Działania.

   Dyrektor Wydziału Terenów Wiejskich pan Jerzy Motłoch, przedstawił podstawowe cele i założenia funkcjonowania LGD. Lokalne Grupy Działania są stowarzyszeniami, które działają w ramach Osi 4 LEADER Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013. Należą do grupy „stowarzyszeń specjalnych", dla których organem nadzoru jest Marszałek Województwa Śląskiego. LGD działają na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, aktywizowania ludności wiejskiej, poprawy jakości życia na obszarach wiejskich ze szczególnym uwzględnieniem: zastosowania nowych technologii, popularyzacji produktów lokalnych oraz ochrony, promocji i właściwego wykorzystania środowiska naturalnego, krajobrazu czy zasobów historyczno-kulturowych. Wszystko to może być zrealizowane poprzez podział środków unijnych na przyjęte przez grupy kierunki działania. Na terenie województwa śląskiego działa 15 LGD, które zrzeszają 93 gminy. Za pośrednictwem LGD do ludności obszarów wiejskich trafi 103 794 405 zł. Największy budżet z funkcjonujących LGD na terenie woj. śląskiego ma LGD „Ziemia Bielska" - 14 823 680 zł. Pieniądze te przeznaczone są na określone programy. „Ziemia Bielska" już od 23 listopada ogłasza nabór wniosków w ramach „Małych projektów" oraz „Odnowa i rozwój wsi". W ten sposób można pozyskać środki na bardzo ciekawe inicjatywy, np. rozwój kultury, turystyki, życia społecznego, promocji zdrowego trybu życia, tworzenie agroturystyki itp.

   Filozofię, jaka stoi u podstaw stworzenia LGD i LGR przedstawił dr Ferdynand Morski ze Śląskiego Związku Gmin i Powiatów. Przedstawiciele LGD „Żywiecki Raj" oraz „Spichlerz Górnego Śląska" przedstawili realne działania, jakie podejmowały te dwie grupy. Bardzo ciekawe były inicjatywy przedstawione przez prezesa zarządu LGD „Spichlerz Górnego Śląska" pana Dariusza Staszyńskiego. Na uwagę zasługuje np. wydawanie książek promujących nie tylko dziedzictwo architektoniczne gmin wchodzących w skład LGD, ale również dziedzictwo kulturowe np. książki kucharskie z regionalnymi potrawami, mapy obszarów LGD wykonane przez miejscowych artystów. Dodatkowo dla rzemieślników z terenów LGD stworzono szczególne wyróżnienie tzw. „Gwiazdę Spichlerza', którego uzyskanie ma potwierdzać wysoką jakość oferowanych usług, czy produktów. LGD realizuje również działania zmierzające do aktywowania społeczności wiejskiej. Szczególnym zainteresowaniem cieszył się szereg warsztatów dla dzieci i młodzieży prowadzonych przez Zespół Śląsk, mających na celu kultywowanie tradycji ludowej. LGD organizuje również szkolenia dotyczące wolontariatu oraz zakładania stowarzyszeń. W ten sposób mieszkańcy przekonują się do aktywnego udziału w życiu gmin, starają się poprzez składanie wniosków o pozyskanie środków unijnych na różnego rodzaju działania. Jedną z takich inicjatyw, które wyszły od ludzi jest corocznie organizowany „Rajd po Spichlerzu.

    W dalszej części konferencji dyskutowano nad działaniami Lokalnych Grup Rybackich. W szczególności zebrani zastanawiali się, jakie możliwości dla rozwoju obszarów wiejskich daje Program Operacyjny Zrównoważony rozwój PO RYBY 2007-2013.
Przedstawiono również kwestie inwestycji w chów i hodowlę ryb, oraz sprawę rekompensaty za prowadzenie chowu i hodowli ryb w sposób tradycyjne - "Dopłaty wodno-środowiskowe dla rybaków".

Więcej informacji na temat działania LGD „Ziemia Bielska" na naszej stronie http://kozy.vot.pl/o-kozach/lokalna-grupa-dzialania-ziemia-bielska/ lub pod na stronie stowarzyszenia http://www.ziemiabielska.pl/.

Opr. M. Tylza-Janosz

 


Kategoria: Projekty z UE
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 11 > 19

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u