BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 09 > 17
Kategoria: Informacje ważne

Tytuł Honorowego Obywatela Kóz

Dodano: 2009-09-17 12:17:17Wygasa: 2009-09-30

Rada Gminy Kozy nadała tytuł Honorowego Obywatelstwa Gminy Kozy Panu Józefowi Wolińskiemu

pan Józef Woliński

 

       Pan Józef Woliński urodził się 18 lutego 1936 r. w Nowym Sączu w rodzinie robotniczo-chłopskiej. Młodość spędził w domu rodzinnym w Nowym Sączu, gdzie ukończył szkołę podstawową oraz szkołę średnią - Liceum Pedagogiczne.

Następnie podjął studia w Wyższej Szkole Pedagogicznej w Krakowie na Wydziale Matematyczno - Przyrodniczym, gdzie uzyskał tytuł magistra.

Ponadto ukończył Studium Nauczycielskie w Katowicach oraz dwuletnią Szkołę Kadr Administracji Samorządowej.

Po studiach Pan Woliński został skierowany do pracy w Kozach, z którymi związał swoje życie zawodowe i rodzinne.

W 1959 r. rozpoczął pracę w szkole podstawowej w Kozach, najpierw jako nauczyciel, następnie kierownik, aż wreszcie objął stanowisko dyrektora największej, ówczesnej szkoły podstawowej województwa bielskiego.

Był jednym z założycieli, a w późniejszym okresie przewodniczącym społecznego komitetu budowy szkoły podstawowej działającego w latach 1960-1964.

Dzięki swej ogromnej aktywności, zdolnościom organizatorskim i umiejętnościom zjednywania sobie ludzi skupił wokół siebie wiele osób, które tak jak on, dla dobra koziańskiej społeczności poświęcały swój czas i pracę.

Dzięki jego staraniom szkoła została wyposażona od samych podstaw; począwszy od ławek, krzeseł, tablic po wszelkiego rodzaju pomoce dydaktyczne i naukowe, stając się jedną z najlepiej wyposażonych szkół podstawowych w województwie bielskim.

Również otoczenie szkoły zostało w pełni zagospodarowane; obok szkoły powstało oświetlone boisko szkolne, brodzik do kąpieli, który w zimie służył za lodowisko dla dzieci.

Podczas jego rządów w szkole podstawowej uczniowie odnosili wiele sukcesów zarówno na polu sportowym, jak i naukowym. W okresie zimowym organizował zawody narciarskie dla dzieci.

Prowadził drużynę harcerską w szkole, organizował wycieczki oraz obozy harcerskie.

Równie ważnym przedsięwzięciem w infrastrukturę oświatową była budowa dwóch domów nauczyciela. Dzięki tej inwestycji Pan Woliński, jako dyrektor szkoły mógł ściągnąć do Kóz bardzo dobrze wykształconą kadrę nauczycielską.

W domach nauczyciela zamieszkało 17 rodzin nauczycielskich.


Bardzo ważną inicjatywą dla mieszkańców gminy było zorganizowanie w latach 1961-1966 kursów przygotowawczych do ukończenia szkoły podstawowej.

Pan Woliński działając w społecznym komitecie budowy szkoły poznał wielu wartościowych ludzi, którzy jednak mieli ograniczone możliwości awansu zawodowego, czy zdobycia lepszej pracy w związku z brakiem wykształcenia podstawowego.

Wychodząc naprzeciw potrzebom tych osób zorganizował dla nich kurs umożliwiający ukończenie szkoły podstawowej, dzięki czemu 160 osób zdobyło wykształcenie podstawowe.

W kolejnych latach dostrzegł potrzebę udzielenia pomocy i wsparcia dla młodzieży, która po ukończeniu szkoły nie miała żadnego zawodu lub nie potrafiła znaleźć zatrudnienia.

I tak w latach 1972 - 1979 zorganizował dwuletnią szkołę przysposobienia zawodowego, w której młodzież uczyła się wykonywania najpotrzebniejszych zawodów na ówczesnym rynku pracy takich jak; hodowla drzew i krzewów, prowadzenie gospodarstwa, krawiectwo, mechanika.

W okresie tym szkołę ukończyło 150 osób.
Z dużym zaangażowaniem włączył się w społeczną budowę ośrodka zdrowia, który w zmienionej formie świadczy usługi po dzień dzisiejszy.
Przez 15 lat pełnił funkcję w-ce prezesa LKS „Orzeł" Kozy przyczyniając się do powstania dużej płyty boiska oraz rozbudowy pawilonu mieszczącego się przy stadionie.
Na przełomie lat ‘70 i ‘80 był radnym w gminie Kozy i między innymi pełnił funkcję przewodniczącego komisji oświaty.
W latach 1983- 1990 piastował urząd Naczelnika Gminy Kozy.

W okresie tym szczególną uwagę poświęcił budowie infrastruktury wodociągowej - wybudowano 150 km wodociągów, infrastruktury drogowej - wybudowano 35 km dróg oraz infrastruktury gazowej.

Jako Naczelnik Gminy nie pozostawał obojętny na ludzkie potrzeby, nie odmówił pomocy nikomu w tych trudnych czasach, gdy wiele podstawowych dóbr niezbędnych do życia było ograniczonych.

Nie pozostawał obojętny również wobec spraw kultury. Rozpoczął remont domu kultury w Kozach, gdzie zainicjował powstanie wielu zorganizowanych grup między innymi Zespołu Pieśni i Tańca „Kozianie".

Zainicjował również przeniesienie biblioteki gminnej oraz izby historycznej do obecnego budynku, który został zaadaptowany na potrzeby obu instytucji.
Po zakończeniu kadencji naczelnika gminy w 1990 r. wrócił do szkoły na stanowisko pedagoga szkolnego.
W 1991 r. przeszedł na emeryturę i rozpoczął działalność w Związku Emerytów Nauczycieli w Bielsku-Białej, jako członek Zarządu. Założył również Koło Emerytów Nauczycieli w Kozach, skupiające 62 emerytowanych nauczycieli.

Jako członek ww. zrzeszeń zajął się organizacją wycieczek i wypoczynku dla emerytowanych nauczycieli i ich rodzin.
W 2002 r. w wyborach powszechnych został wybrany przez mieszkańców gminy do rady powiatu bielskiego, jako przedstawiciel gminy Kozy.

Funkcję radnego powiatu pełnił do 2006 r. W trakcie kadencji czynił starania o budowę obecnego ronda na skrzyżowaniu ulic; Jana III Sobieskiego, Kęckiej i Przeczniej.

W 2001 r. był nominowany przez samorząd gminy Kozy do nagrody im. Księdza Józefa Londzina pod patronatem Starosty Bielskiego.

Pan Józef Woliński jako człowiek pełen cnót; dobry, szlachetny, uczciwy, wrażliwy na potrzeby innych ludzi, zaangażowany w rozwój gminy na wielu płaszczyznach życia społecznego w pełni zasługuje na szczególne wyróżnienie, jakim jest nadanie Honorowego Obywatelstwa Gminy Kozy.

tekst: M.Olma

 

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 09 > 17

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u