BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 05 > 26
Kategoria: Dni Kóz 2009

Uwaga!!! Piłkarzyki CUP 2009!!!

Dodano: 2009-05-26 12:24:33Wygasa: 2009-06-30

zapraszamy na turniej i poniżej podajemy zasady i regulamin udziału w TURNIEJU ABSOLWENTA Gimnazjum im. JPII w Kozach „PIŁKARZYKI CUP"2009

 

Absolwencie

Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach!

 

20 czerwca (sobota)2009r., na PLACU TARGOWYM Kozach w ramach „DNI KÓZ" organizujemy

II TURNIEJ ABSOLWENTA

„PIŁKARZYKI CUP" .

 

Zagramy o PUCHAR WÓJTA GMINY KOZY!

 

Szczegółowe informacje na temat zasad udziału

 na stronach internetowych

 Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach (http://gimnazjumkozy.selfip.org/)

oraz

Urzędu Gminy Kozy

 

Organizatorzy

J. Lapczyk

B.Rapacz

Piotr Szypuła

 

ZASADY UDZIAŁU

 w TURNIEJU ABSOLWENTA Gimnazjum im. JPII w Kozach

„PIŁKARZYKI CUP"2009

 

1.W TURNIEJU ABSOLWENTA Gimnazjum im. JPII w Kozach

„PIŁKARZYKI CUP"2009 może wziąć udział:

absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach  oraz uczeń Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach;

absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach oraz

rodzic absolwenta;

absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach oraz nauczyciel Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach;

absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach oraz pracownik  Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach;

absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach oraz absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach

absolwent Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach oraz

osoba niezwiązana z Gimnazjum im. Jana Pawła II w Kozach.

 

2. Udział swojej drużyny absolwent zgłasza w terminie

od 1.VI (poniedziałek) do 15. VI (poniedziałek) w godzinach

   od 7.oo do 14.oo w  ŚWIETLICY GIMNAZJUM, sala 310, III piętro. Istnieje również możliwość zapisu w dzień turnieju (20.06.2009r.) na PLACU TARGOWYM w Kozach od godziny 9.00 u organizatorów.

 

3. Wymaga się potwierdzenia udziału drużyny na pół godziny przed                rozpoczęciem Turnieju, czyli w dniu 20 czerwca (sobota) od godziny   11.30 do 12.00 na miejscu Turnieju (PLAC TARGOWY w Kozach) u organizatorów.

 

4. Uroczyste otwarcie Turnieju  odbędzie się  w dniu 20czerwca 2009r. o godzinie 12.00 na PLACU TARGOWYM w Kozach.

 

5. Od zawodników i kibiców wymaga się „trzeźwego umysłu"

    i kulturalnego zachowania.

 

6.Drużyny walczą o PUCHAR WÓJTA Gminy Kozy!

 

7.Sędziowie , organizatorzy przyznają 3 pierwsze miejsca ustalone według SYSTEMEMU PUCHAROWEGO.

Sędziowie mają także prawo przyznania „MIETKÓW" (statuetek )

w innych kategoriach ustalonych przez sędziów podczas Turnieju.

 

8.Rozgrywki zamierzamy rozgrywać SYSTEMEMEM PUCHAROWYM ze STREFĄ BARAŻOWĄ.

Ostateczny schemat rozgrywek zostanie rozpisany w zależności od zapisanej  ilości drużyn np.: 32 drużyny - system pucharowy ze strefą barażową lub 62 drużyny - system pucharowy.

 

 

ORGANIZATORZY TURNIEJU

J.Lapczyk

B.Rapacz

P.Szypuła

 

REGULAMIN TURNIEJU ABSOLWENTA

 GIMNAZJUM IM. JANA PAWŁA II W KOZACH
„PIŁKARZYKI CUP"2009

 

1. POCZĄTEK MECZU
1.1.
Spotkanie drużyn rozpoczyna się od wylosowania stołów na których rozegrają się mecze poszczególnych drużyn (STÓŁ NEW CAMP , STÓŁ WEMBLEY , STÓŁ LKS ‘'ORZEŁ'' , STÓŁ OSP, STÓŁ LEKTORÓW).

1.2. Mecz rozpoczyna się wzajemnym podaniem sobie rąk przez zawodników obu drużyn oraz sędziów.


2. SERW

2.1. Serwem jest rozpoczęcie gry (wprowadzenie piłki  w ruch) przez sędziego lub upoważnioną do tego drużynę od środka pola lub od bramkarza.
2.2. Upoważnioną drużyną jest drużyna, która, straciła bramkę.


3. MECZ
Mecz rozgrywa się z ograniczeniem czasowym do 6 minut, w dwóch połowach: 3 minuty na jednej połowie stołu, 3 minuty na drugiej połowie stołu.

3.1. Ewentualna dogrywka w przypadku wyniku remisowego (na każdym etapie rozgrywek) lub

 w innym przypadku podyktowanym przez sędziego, trwa (1,5 minuty) półtorej minuty na każdej połowie stołu.

4. PIŁKA AUTOWA
4.1.
Za piłkę autową uznaje się piłkę, która opuściła pole gry.
4.2. Jeżeli piłka wróci na pole gry samodzielnie, gra jest kontynuowana. Jeżeli piłka wróci na pole gry odbita od zewnętrznych elementów stołu, kibiców, graczy itp., gra jest wznawiana od serwu przez sędziego.

4.3. Sędzia dodaje do czasu gry dodatkowy czas, gdy drużyny pozostawały bez piłki.

5. MARTWA PIŁKA
5.1.
Za martwą piłkę uznaje się piłkę, która całkiem się zatrzymała i nie może być dotknięta przez żadnego piłkarzyka.
5.2. Poruszanie stołem, uderzanie w drążki lub ich wyginanie jest karane żółtą kartką.
5.3. Martwa piłka znajdująca się pomiędzy bramkarzem a linią obrońców serwowana jest z linii obrony, w której się znajduje gracz lub sędzia.

5.4.Martwa piłka znajdująca się w innym miejscu, niż opisane w punkcie 5.3., jest serwowana z linii pomocy drużyny, która ostatnia serwowała od środka pola.

 

 

6. CZAS
6.1.
Przerwy związane z urazami fizycznymi gracza mogą być zgłoszone przez każdą z drużyn w dowolnym momencie gry. W takim przypadku sędzia musi zostać poinformowany o przyczynie zgłoszenia czasu i on decyduje o długości przerwy w grze, która wynosi maksymalnie 3 minuty.
6.2. Piłka po czasie musi być wznowiona dokładnie z tego miejsca, w którym się znajdowała podczas wypowiadania komendy "czas". Naruszenie tego przepisu jest tożsame z faulem-„ŻÓŁTA KARTKA".

7. ZDOBYCIE PUNKTU
7.1.
Punkt jest zdobyty przez drużynę, jeżeli piłka wpadnie do bramki przeciwnika.


7.2. Jeżeli piłka wpadnie i wypadnie z bramki, bramka NIE ZOSTAJE UZNANA.

8. ZASADY GRY POMOCĄ
8.1.
Strzelenie bramki z serwu jest zabronione. Bramka zostaje uznana tylko, jeżeli:
a) piłka opuściła linię pomocy serwującego i do niej powróciła,
b) piłka wpadła do bramki drużyny serwującej.
8.2. Jeżeli z serwu zostaje strzelona bramka, serw należy powtórzyć, chyba że ewidentnym zamierzeniem serwującego było oddanie strzału, a nie podanie. Jest to wówczas traktowane jako faul i karane żółtą kartką.

9. ŚCIANA
9.1.
Jeżeli przeciwnik jest w posiadaniu piłki, zabronione jest uderzanie w bandę. W szczególności zabronione jest szybkie, regularne uderzanie w jedną lub naprzemiennie w obie bandy, także wówczas, gdy przeciwnik nie jest w posiadaniu piłki.

9.2. W przypadku łamania tego zakazu sędzia może ukarać zawodnika lub drużynę żółtą kartką.

10. ZMIANY POZYCJI
10.1.
Podczas meczu jest dozwolona zmiana pozycji pomiędzy zawodnikami(napastnik/obrońca)w dowolnym czasie meczu.

11. KRĘCENIE DRĄŻKIEM(MOTYLKI)
11.1.
Obrót piłkarzyka o więcej niż 360 stopni przed lub po uderzeniu w piłkę jest zabroniony.
11.2. Bramka zdobyta z naruszeniem przepisu 11.1. nie jest uznawana, a grę rozpoczyna serwem drużyna, przeciwko której popełniono faul.
11.3. Jeżeli naruszono przepis 11.1., ale bramka nie została zdobyta, drużyna przeciwna decyduje, czy gra jest kontynuowana, czy wznawiana serwem z jej linii pomocy.

12. LIMITY CZASOWE
12.1.
Maksymalny czas posiadania piłki w liniach ataku i obrony wynosi 20 sekund, a w linii pomocy 10 sekund. Czas liczy się od pierwszego dotknięcia piłki daną linią.
12.2. Przekroczenie limitu czasowego jest faulem-„ŻÓŁTA KARTKA".

 

13. OSTRZEŻENIE
13.1.
Ostrzeżenie jest zwróceniem uwagi drużynie, udzielanym przez sędziego, że dalsze łamanie przepisów może być ukarane jako faul - „CZERWONA KARTKA".

13.2.Ostrzeżeniem jest „ŻÓŁTA KARTKA", którą zawodnik może w czasie jednego meczu otrzymać maksymalnie 2 razy.

13.3. Kolejne ostrzeżenie traktowane jest jako FAUL - „CZERWONA KARTKA"

13.4.CZERWONA KARTKA WYKLUCZA ZAWODNIKA Z UDZIAŁU W DALSZEJ CZĘŚCI MECZU.

13.5. Mecz kontynuuje sam drugi zawodnik.

14. FAULE
14.1.
Zagrania i zachowania zawodników niezgodne z przepisami mogą być potraktowane jako faul.
14.2. Po każdym faulu powinno się w miarę możliwości zadośćuczynić powstałej szkodzie doprowadzając do sytuacji, która miała by miejsce, gdyby ów faul nie nastąpił.

14.3.Otrzymanie przez zawodnika „CZERWONEJ KARTKI" wyklucza zawodnika z dalszej gry w danym meczu.

14.4. W przypadku otrzymania przez drużynę „CZERWONEJ KARTKI" wyklucza drużynę z dalszej gry w danym meczu.

14.5. W PRZYPADKU RAŻĄCEGO ŁAMANIA ZASAD REGULAMINU SĘDZIA MOŻE WYKLUCZYĆ DRUŻYNĘ Z DALSZYCH ROZGRYWEK TURNIEJU.

15. WEZWANIA
15.1
Jeżeli drużyna nie rozpocznie gry w ciągu 3 minut od trzeciego wyczytania, przegrywa mecz walkowerem.

15.2. W przypadku usprawiedliwionej nieobecności drużyny (zawodnika) zgłoszonej sędziemu odpowiednio wcześnie - mecz zostaje przełożony na inny termin.

15.3. W przypadku uzasadnionej ,zgłoszonej wcześniej, dłuższej nieobecności jego zawodników , uniemożliwiającej przeprowadzenie meczu i kontynuowanie rozgrywek - ZAWODNIK OBECNY MOŻE POWOŁAĆ ZASTĘOCE Na miejsce NIEOBECNEGO.

15.4. Odpowiednio wcześnie uzgadnia się to z sędziami.15.5. Zawodnikiem zastępującym może być osoba już niebiorąca udziału w rozgrywkach.

16. PRZEPISY RÓŻNE
16.1.
Drążki mogą być dotykane wyłącznie rękoma.
16.2. Ingerowanie w pole gry podczas meczu jest zabronione, chyba że polega na usunięciu zanieczyszczeń i jest poprzedzone wstrzymaniem gry przerwą techniczną.
16.3. Regulowanie ustawienia stołów, pola gry lub piłkarzyków jest zabronione, chyba że zgodę wyrazi sędzia lub drużyna przeciwna.

 

16.4. Oliwienie drążków oraz stosowanie nakładek na rączki drążków jest dozwolone. Wszystkie nakładki muszą być usunięte w ciągu 0.5 minuty od zakończenia meczu przez gracza, który ich używał.
16.5. Gdy piłka jest w grze, zawodnicy nie mogą z nikim rozmawiać.
16.6. Przekleństwa i obelgi są zabronione. Notoryczne łamanie tego przepisu może być ukarane dyskwalifikacją zawodnika przez organizatorów turnieju przez otrzymanie „CZERWONEJ KARTKI" (2x żółta kartka).
16.7.Zawodnikom i publiczności nie wolno kłaść na stole żadnych przedmiotów.
16.8. Zabronione jest rozpraszanie przeciwników w jakikolwiek sposób. Zabronione jest uderzanie drążkami lub piłkarzykami w elementy stołu w celu wywołania hałasu rozpraszającego przeciwnika.
16.9. Zabronione jest odbieranie telefonów komórkowych w trakcie gry.

17. SĘDZIOWIE
17.1.
Przerwa na wezwanie sędziego nie jest liczona jako jeden z dwóch dozwolonych czasów.
17.2. Sędzia podejmuje decyzje w zgodzie ze swą wiedzą.
17.3. Decyzje sędziego są ostateczne.
17.4. Kłótnia z sędzią może zostać ukarana dyskwalifikacją z turnieju. O dyskwalifikacji z turnieju decyduje Komisja Sędziowska złożona z 4 sędziów.

18. WIDZOWIE
18.1.
Widzami są wszystkie osoby przebywające w miejscu rozgrywek.
18.2. Widzowie muszą zachowywać dystans od stołu, tak by nie przeszkadzać zawodnikom w grze.
18.3. Widzowie nie powinni komentować w sposób niegrzeczny i niekulturalny, sytuacji na boisku, jeżeli piłka jest w grze.
18.4. Jeżeli któremuś z zawodników przeszkodzono, akcja zostaje powtórzona i piłkę umieszcza się na linii, na której znajdowała się przed zdarzeniem.
18.5. Jeżeli bramka zostaje zdobyta w sytuacji, gdy któremuś z graczy przeszkodzono, jest anulowana, a piłka zostaje cofnięta do pozycji, w której znajdowała się przed oddaniem strzału.
18.6. Każdy gracz ma prawo zażądać od organizatorów odsunięcia na stosowną odległość przeszkadzających mu widzów. W skrajnym przypadku gracz ma prawo zażądać usunięcia nie przestrzegających regulaminu widzów z miejsca turnieju.

18.7. Sędzia może ukarać „CZERWONĄ KARTKĄ" kibica i zażądać opuszczenia miejsca rozgrywek.
19. W PRZYPADKU ZNISZCZENIA SPRZĘTU PRZEZ GRAJĄCYCH PONOSZĄ ONI KOSZTY STRAT.


POWYŻSZY REGULAMIN OPRACOWANO W OPARCIU O OFICJALNE PRZEPISY

 ŚWIATOWEJ PIŁKI STOŁOWEJ DOSTĘPNY W INTERNECIE

 SKŁAD KOMISJI SĘDZIOWSKIEJ:
Barbara Rapacz
Joanna Lapczyk
Piotr Szypuła

 

 

 Zapraszamy wszystkich, nie tylko miłośników „piłkarzyków"!!!

 


Kategoria: Dni Kóz 2009
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 05 > 26

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u