BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 02 > 09
Kategoria: Informacje ważne

Budowa kanalizacji sanitarnej 2009

Dodano: 2009-02-09 11:10:35Wygasa: 2009-12-31

Budowa kanalizacji sanitarnej w 2009

     W roku bieżącym Gmina przystąpi do realizacji kolejnego etapu budowy kanalizacji  sanitarnej.

Do sieci kanalizacji gminnej planujemy podłączyć kolejne budynki na osiedlu „100” w ulicach:  Lazurowej, Wiśniowej, Wspólnej, oraz część budynków  położonych w rejonie granicy Kóz  z Pisarzowicami (ulice Jaworowa i Malinowa).

Ogółem w tym roku do kanalizacji sanitarnej podłączonych zostanie kolejnych 50 budynków.

Ta niewielka ilość wynika z  bardzo wysokich kosztów realizacji kanalizacji w rejonie ul. Malinowej i Jaworowej. Konieczna będzie budowa sieci rozdzielczej oraz przepompowni przy ul. Jaworowej w celu odprowadzenia ścieków do studzienki zlokalizowanej w ul. Przeczniej. Usytuowanie terenu w tym rejonie sprawia, że kanalizacja nie może być prowadzona grawitacyjnie.

Koszt realizacji tej inwestycji wyniesie ok. 1.800.000 zł, nie licząc kosztów wykonania przyłączy domowych.

Tak, jak w poprzednich etapach część kosztów, które Gmina ponosić będzie przy wykonywaniu przyłączy , będą pokrywać mieszkańcy, wnosząc opłatę 1.700 zł brutto od jednego przyłącza.

Kwota – w stosunku do roku ubiegłego wzrosła z 1.500 zł do 1.700 zł , ponieważ wzrosły

ceny materiałów budowlanych,  obsługi geodezyjnej, koszty dokumentacji projektowej oraz samego wykonania robót kanalizacyjnych.

W/w kwota nie pokrywa kosztów budowy przyłącza kanalizacyjnego, gdyż nakłady ponoszone przy realizacji przyłącza wynoszą od 4 tys. zł wzwyż, w zależności od jego długości oraz zamontowanych studzienek.

Podłączenia kanalizacji do budynków będą wykonywane przez Gminę, natomiast mieszkańcy na własny koszt powinni dostosować wewnętrzną instalację kanalizacyjną w taki sposób, aby było jedno „wyprowadzenie” ścieków z budynku.

          O spisywaniu umów na wykonanie przyłącza i dokonywaniu wpłat– właściciele budynków (przewidzianych do podłączenia w 2009 r.) będą informowani telefonicznie bądź pisemnie przez UG. Jak co roku będzie istniała możliwość rozłożenia w/w kwoty na raty, oraz uzyskania niskooprocentowanego kredytu na ten cel w Banku Spółdzielczym w Kozach

          W tym roku planujemy również zlecić opracowanie aktualizacji dokumentacji projektowej dla Małych Kóz, oraz nie skanalizowanej części osiedla „100”.

Projekt kanalizacji sanitarnej dla tego rejonu gminy opracowany był na przełomie lat  2000-2001. W ostatnich latach zostało wybudowanych tam  wiele nowych budynków i wciąż realizowane są kolejne. Budynki te należy uwzględnić w nowym projekcie. Ich właściciele powinni zgłosić chęć podłączenia się do kanalizacji gminnej, podpisując w Urzędzie Gminy stosowne oświadczenie dla celów projektowych.

 


Kategoria: Informacje ważne
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 02 > 09

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u