BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 01 > 11
Kategoria: Projekty z UE

Wdrożenie elektronicznych usług publicznych

Dodano: 2009-01-11 11:21:18Wygasa: 2010-12-31

UE

W ramach Priorytetu II. Działanie 2.2. Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Gmina Kozy zrealizowała przy współfinansowaniu Unii Europejskiej projekt pod nazwą „Wdrożenie elektronicznych usług publicznych w Gminie Kozy".

Okres realizacji projektu przypadł na lata 2009-2010

Projekt przewidywał 2 etapy:

- rozbudowę sieci komputerowej urzędu, odnowienie i uzupełnienie zaplecza komputerowego,

- wdrożenie programów i usług umożliwiających elektroniczną wymianę informacji pomiedzy poszczególnymi działami urzędu oraz przygotowanie informacji do udostępnienia na zewnątrz dla petentów,

Celem tego projektu było stworzenie warunków do rozwoju społeczeństwa informacyjnego, które będzie posiadało szeroki dostęp do informacji poprzez drogę elektroniczną. Działania z pewnością przyczynią się do:
1. Podniesienia jakości świadczonych przez Urząd usług
2. Obniżenia kosztów związanych z ich przeprowadzeniem
3. Zwiększenie stopnia wykorzystania technologii informatycznych przez mieszkańców
4. Poprawa warunków rozpoczynania i prowadzenia działalności gospodarczej na terenie Gminy
5. Tworzenie społeczeństwa informacyjnego przez zwiększanie zakresu usług elektronicznych i płynących z nich potencjalnych korzyści dla obywateli.

W ramach e-Urzędu nasza Gmina została wyposażona w niezbędny sprzęt komputerowy i biurowy połączony z serwerami, które dzięki połączeniu za pomocą odpowiedniego oprogramowania dla e-Administracji stanowią podstawę do elektronicznej obsługi petenta. Na całość urządzeń składają się także elementy zapewniające bezpieczeństwo danych i informacji, a wśród nich firewall, programy antywirusowe i urządzenie do tworzenia kopii zapasowych oraz archiwizowania danych. Wszystko po to aby wszystkim zainteresowanym zapewnić kompleksowe bezpieczeństwo przed wszelkiego rodzaju atakami i próbami uzyskania dostępu do informacji przez osoby do tego niepowołane.

Na platformie e-Urząd, każda zainteresowana osoba, może pod adresem strony www https://eurzad.kozy.pl/eurzad lub po kliknięciu na link e-Urzędu na stronie www.kozy.pl zapoznać się z najważniejszymi informacjami dotyczącymi m.in.:
1. realizacji budżetu gminy
2. rejestru Ewidencji Działalności Gospodarczej
Informacje te są ogólnodostępne dla wszystkich.

Natomiast po wcześniejszej rejestracji i zalogowaniu się na tej samej stronie (login i hasło są wydawane w Urzędzie Gminy Kozy) każdy będzie mógł uzyskać informacje o swoich zobowiązaniach podatkowych.
Po zalogowaniu i wybraniu podmiotu/podatnika na ekranie wyświetlona zostanie karta główna z informacjami o rodzajach zobowiązań (podatek/opłata) ich kwotach zapłaconych i saldzie ogólnym. Klikając w poszczególne odnośniki uzyskamy informacje o:
1. danych technicznych na podstawie których naliczono podatek
2. operacjach księgowych na naszym koncie (również ich historii)
3. liczbach i kwotach rat wraz z informacją o stanie ich spłaty
Cały proces komunikacji z platformą jest szyfrowany protokołem SSL. Bezpieczeństwo potwierdzają nam odpowiednie certyfikaty zapewniające poufność danych.

Na ekranie zobaczymy również informacje odnośnie spraw, które nas dotyczą i aktualnie mają swój bieg administracyjny w Urzędzie.

e-Urząd pozwala nie tylko na sprawdzanie podanych wyżej informacji, ale również na załatwianie określonych spraw w Urzędzie za pomocą Internetu. Można to zrobić wybierając jedną z dwóch platform internetowych eAdministracji. Pierwsza z platform ogólnopolska - ePUAP wymaga jednak posiadania elektronicznego podpisu kwalifikowanego (co wiąże się to z jednorazową opłatą, którą trzeba pokryć we własnym zakresie). Drugi sposób kontaktu z Urzędem drogą elektroniczną to wykorzystanie śląskiej platformy internetowej SEKAP. Aby móc korzystać z elektronicznego wysyłania wniosków oraz załatwiania określonych spraw bez wychodzenia z domu za pomocą SEKAPu potrzebny jest podpis elektroniczny CCSEKAP. Podpis ten można uzyskać w Urzędzie Gminy i jest on wydawany bezpłatnie. Po uzyskaniu podpisu elektronicznego CCSEKAP, należy założyć skrzynkę kontaktową na stronie www.sekap.pl w zakładce Logowanie. Umożliwia ona korespondencję z urzędem, sprawdzanie i załatwienie danej sprawy, a jej działanie przypomina znane programy do obsługi poczty emailowej. Aby założyć skrzynkę należy kliknąć na napis Zarejestruj się znajdujący się poniżej okna logowania. Po rejestracji na wskazany adres email, przysłane zostanie potwierdzenie rejestracji, w którym znajdują się informacje o dalszym postępowaniu w celu potwierdzenia rejestracji. Po zakończeniu tego etapu i zalogowaniu na stronie SEKAP można korzystać w pełni z możliwości jakie daje eUrząd.

Pobierz instrukcję korzystania z platformy SEKAP

 

 

Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego - realna odpowiedź na realne potrzeby
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.
Informacje źródłowe na temat Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 znajdują się na stronie www.rpo.silesia-region.pl

 

Promocja projektu WEUP - prezentacja 

Promocja  projektu WUUP - wersja pełna 


Kategoria: Projekty z UE
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2009 > 01 > 11

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u