BIP
lang: en lang: fr lang: de Polski

Nawigacja: Główna > Aktualności > 2008 > 06 > 12
Kategoria: Dni Kóz 2008

Dni Kóz Festiwal Aktywności program

Dodano: 2008-06-12 15:21:37Wygasa: 2008-07-16

FESTIWAL AKTYWNOŚCI

Główny cel projektu „Festiwal Aktywności" to podniesienie świadomości społeczeństwa lokalnego, uwrażliwienie go na potrzeby osób niepełnosprawnych w środowisku poprzez aktywną integrację, oraz umożliwienie osobom niepełnosprawnym odkrycie nowych możliwości własnego działania poszerzając zakres własnej wyobraźni.

Projekt „Festiwal Aktywności" skierowany jest bezpośrednio do mieszkańców wsi Kozy chcących aktywnie uczestniczyć w działaniach integracyjnych, a wśród nich osób niepełnosprawnych (niewidomi, głusi, niedowidzący, niedosłyszący, niepełnosprawni ruchowo, upośledzeni umysłowo w stopniu lekkim i umiarkowanym, posiadający orzeczenie o niepełnosprawności) w wieku aktywności zawodowej oraz młodzieży niepełnosprawnej (w wieku gdy wypracowuje się przyszłe decyzje zawodowe 13 - 18 lat).

Wierzymy, że „Festiwal Aktywności" poprzez aktywną integrację przyczyni się do podniesienia świadomości i uwrażliwi społeczeństwo lokalne na funkcjonowanie osób niepełnosprawnych w środowisku. Równocześnie będzie następowała zmiana postaw wobec aktywnej integracji przyczyniając się to do budowania otwartości społeczeństwa lokalnego na osoby niepełnosprawne. Liczymy, że będzie motywowało osoby niepełnosprawne do aktywnego uczestnictwa w życiu publicznym.

Zapraszamy do aktywnego udziału w imprezach Festiwalu Aktywności.

Realizator projektu: Dom Kultury w Kozach

Partner projektu: Stowarzyszenie Pomocy Osobom Niepełnosprawnym „ARKADA"

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Zawody pływackie z udziałem osób niepełnosprawnych

15 czerwca 2008r. godz. 14.00 (basen w Centrum Sportowo-Widowiskowym, w Kozach)

Zawody będą przeprowadzone na basenie 25m na terenie Centrum Widowiskowo-Sportowego w Kozach. W trakcie zawodów zostanie rozegrany wyścig niepełnosprawnych pływaków, który zostanie nagrodzony specjalnymi nagrodami. Uczestnicy zawodów otrzymają okolicznościowe koszulki promujące projekt i ideę aktywności i integracji.

Zawody zostaną rozegrane w następujących kategoriach:

  • 1. Szkoły Podstawowe - 50 m stylem dowolnym
  • 2. Szkoły ponadpodstawowe - 100 m stylem dowolnym
  • 3. Dorośli - 200 m stylem dowolnym
  • 4. Kategoria integracja - 50 m stylem dowolnym

Zaliczenie zawodów następuje w momencie pokonania wyznaczonego dystansu bez względu na osiągnięty czas.

W zawodach mogą uczestniczyć wszyscy chętni posiadający zaświadczenie lekarskie stwierdzające zdolność do pływania lub pisemną zgodę od rodziców na udział w zawodach. Dorośli będą mogli podpisać na miejscu oświadczenie o samo odpowiedzialności za stan swojego zdrowia.

Zapisy w dniu zawodów od 14:30 do 15:00 w biurze zawodów CSW.

Każdy kto przepłynie 50, 100 lub 200 m stylem dowolnym (bez względu na uzyskany czas) otrzymuje pamiątkowy dyplom i koszulkę. Dla uczestników którzy uzyskają najlepsze czasy, organizatorzy przewidują dodatkowe nagrody i dyplomy.

Uczestnicy nie ubezpieczeni przez organizatora i startuj na własną odpowiedzialność.

We wszystkich sprawach nie objętych regulaminem decyzje podejmuje organizator i komisja sędziowska.

Promocja Młodych Talentów

17 czerwca 2008r. godz. 17.00 (Dom Kultury w Kozach)

Interdyscyplinarna impreza prezentująca indywidualne działania twórcze młodzieży (w tym młodzieży niepełnosprawnej) w wieku do 21 lat. Impreza ma formę zbliżoną do oceny stosowanej przy naborze do szkół artystycznych i ma na celu wyłonienie osób uzdolnionych twórczo. Oceny tej dokona jury złożone z osób zawodowo zajmujących się twórczością artystyczną. Jury przyznaje najbardziej obiecującym "stypendia" na dalszy rozwój twórczy (Stypendium Promocji Młodych Talentów - zorganizowane w okresie od lipca 2008 do grudnia 2008, zarządzane i rozliczane przez Dom Kultury w Kozach wsparcie indywidualnego rozwoju twórczego poprzez np.: sfinansowanie nauki gry na instrumencie, zakup literatury, zakup materiałów plastycznych).

Semper Melior - przekraczanie barier

19 czerwca 2008r. godz. 17.00 (Dom Kultury w Kozach)

Impreza o charakterze gali prezentująca i symbolicznie nagradzająca dzieci i młodzież z terenu gminy Kozy (w tym młodzież niepełnosprawną) za wyjątkowo aktywną postawę społeczną (ponad przeciętną aktywność w grupie rówieśniczej, rozwijanie własnych pasji, ponad przeciętne wyniki w nauce, itp.). W imprezie uczestniczyć będą poza osobami wyróżnionymi ich rówieśnicy, rodzice, nauczyciele oraz przedstawiciele lokalnych władz samorządowych, podmiotów gospodarczych i organizacji społecznych. Gala zakończona zostaje artystycznym występem profesjonalnym (muzyka poważna).

Rajd rowerowy z udziałem osób niepełnosprawnych

21 czerwca 2008r. godz. 11.30 (park w Kozach)

Do udziału w rajdzie zaproszone są rodziny i osoby indywidualnie preferujące sport kolarski oraz osoby niepełnosprawne, których niepełnosprawność nie stanowi przeszkody do udziału w rajdzie. Zapisy uczestników przed startem (park przed pałacem) w dniu imprezy od godz. 10.30. Trasa rajdu przebiegać będzie ulicami wsi Kozy. Start o godz. 11.30.

Uczestnicy rajdu startują na własną odpowiedzialność, dzieci poniżej 10 roku życia startują pod opieką dorosłych, uczestnicy rajdu poruszają się w kolumnie zgodnie z zasadami kodeksu ruchu drogowego (zabrania się wyprzedzania pilota rajdu). Impreza zostanie zakończona spotkaniem integracyjnym wszystkich uczestników (w kamieniołomie). Uczestnicy otrzymają okolicznościowe koszulki promujące projekt i ideę aktywności i integracji.

Sprawy nie ujęte w niniejszym regulaminie będą rozpatrywane na miejscu przez organizatora imprezy.

Świat zabawy

21 czerwca 2008r. godz. 15.30 (plac targowy w Kozach)

Zestaw gier i zabaw zorganizowanych w plenerze umożliwiających nieskrępowany udział uczestników niepełnosprawnych. Działanie to przygotowane jest dla dzieci i młodzieży, a każda forma aktywnego wzięcia w nim udziału jest nagradzana (słodycze). Zabawy prowadzone będą przez instruktorów Domu Kultury.

 

Festiwale Festiwale

21 czerwca 2008r. godz. 20.30 (plac targowy w Kozach)

Impreza integracyjno - biesiadna oparta o program artystyczny pt.: "Festiwale Festiwale" w wykonaniu aktorów Teatru Polskiego w Bielsku - Białej. Program składać się będzie z dwóch części: koncertowej i biesiadnej, w której przewiduje się aktywny udział publiczności (w tym wspólny śpiew, drobne indywidualne prezentacje artystyczne, itp.).

Dla osób niepełnosprawnych, które zadeklarują chęć uczestnictwa będzie zorganizowany dowóz na miejsce imprezy (zgłoszenia dowozu przyjmuje Dom Kultury w Kozach do dnia 20.06.2008r.).


Kategoria: Dni Kóz 2008
Nawigacja: Główna > Aktualności > 2008 > 06 > 12

Pogoda

()
Temp: °C
Wiatr: km/h
Prognoza na noc:
Temp: °C,
Wiatr: km/h

Szczegóły (ICM)
Ostrzeżenia pogodowe

WYBORY SAMORZĄDOWE

e-ADMINISTRACJA

BIP Urzędu Gminy Kozy

RADA GMINY - aktualności

INWESTYCJE GMINNE

BEZPIECZEŃSTWO

sprawy porządku w Gminie

ROLNICTWO

OCHRONA ZDROWIA

SPORT i REKREACJA

POMOC SPOŁECZNA

OŚWIATA

KULTURA

Współpraca z NGO

PARAFIE w Kozach

Konsultacje społeczne

Projekty z UE

Polecamy

Poznaj Kozy

>>> Archiwum stron <<<


Logo Kino Marzenie


Biuletyn Informacji Publicznej
Biuletyn Informacji Publicznej to urzędowy publikator teleinformatyczny, na którym zostaje udostępniona informacja publiczna.
Pokaż zawartość


Związek Powiatów Polskich
Logo Euroregionu Beskidy


stat4ustat4u